Aktualności

Nowy tomik bajek profilaktycznych pt. „Bajeczki z Rodzinnej Apteczki” wydany!

W Gminie Skawina wiele działań i środków zmierza w kierunku profilaktyki, promowania zdrowego stylu życia, zapobiegania zagrożeniom i wskazywania sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Wiodący w tych działaniach jest Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, który od 2011 roku wraz ze skawińską Biblioteką Pedagogiczną podejmuje trud wydawania bajek profilaktycznych w ramach realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Oddajemy w Państwa ręce kolejny – już siódmy – tomik tych bajek. Robimy to z tym większą przyjemnością, że po trzech pierwszych zbiorkach: „Bajkowa niania”, „Magiczne bajki na dziecięce smutki” i „Bajkowe sposoby na dziecięce słabostki”, napisanych przez profesjonalistów oraz tomiku autorstwa młodzieży postanowiliśmy, że oddamy głos tym, którym dziecięce problemy są najbliższe, czyli rodzicom.

W 2019 roku ogłosiliśmy pierwszą edycję konkursu do nich adresowanego i poprosiliśmy o napisanie bajek profilaktycznych dla swoich dzieci. Pokłosiem tej edycji był zbiorek zatytułowany „Mama, tata bajki piszą. Dzieci bajki ilustrują”, w którym znalazło się osiem konkursowych tekstów.

W następnych latach ogłaszaliśmy dalsze edycje konkursu, rozszerzając jego adresatów do dziadków, opiekunów i wszystkich tych, którzy by chcieli wesprzeć swoimi tekstami naszą „Rodzinną apteczkę”.

Tytuł konkursów na bajki profilaktyczne „Rodzinna Apteczka” nie był przypadkowy. Otóż od kliku lat w szkołach z terenu gminy Skawina realizowany jest program profilaktyczny „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” adresowany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Realizatorów programu przygotowało Centrum Wspierania Rodziny organizując specjalne szkolenia. Jego celem jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie ich do radzenia sobie z trudnościami. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również odzyskać dobry humor i nadzieję  czy nabywać odporność psychiczną. Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub komuś, kto czuje się zraniony, czy przeżywa trudne momenty? Jak radzić sobie ze stresem w sytuacji, gdy masz tylko kilka lub kilkanaście lat? tego uczy program. Jako, że tematyka konkursu zbliżona jest do treści zawartych w programie, stąd pomysł na tytuł konkursu „Apteczka rodzinna”.

W ten sposób w latach 2020-2022 udało nam się pozyskać dziewięć nowych bajek, w których można odnaleźć tak istotne zagadnienia, jak wiara w siebie, relacje w rodzinie i grupie rówieśniczej, szacunek czy odpowiedzialność. To właśnie one zostały wydane w publikacji pt. „Bajeczki z Rodzinnej Apteczki”. Dodajmy, że ta ciekawa książeczka została pięknie zilustrowana przez uczniów klas 1-3 gminnych szkół podstawowych, w ramach konkursu „Dzieci bajki ilustrują”.

Mamy nadzieję, że nowy zbiorek skawińskich bajek profilaktycznych stanie się pretekstem do jeszcze intensywniejszych działań profilaktycznych rodziców, nauczycieli i wychowawców, którzy przekują działania bajkoterapeutyczne w sukces wychowawczy.

Już wkrótce bajeczki trafią do skawińskich, szkół, przedszkoli oraz innych instytucji i  organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi.

Życzymy tego z całego serca, dziękując równocześnie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej książki.

 

Źródło: Biblioteka Pedagogiczna/Centrum Wspierania Rodziny

Małgorzata Kopeć | środa, 28 grudnia 2022, 12:29
drukuj