Aktualności

Otwarcie CWR

W dniu 19 marca 2010 r. miało miejsce uroczyste otwarcie  nowej placówki na terenie naszej gminy Centrum Wspierania Rodziny. Otwarcia dokonał Adam Najder Burmistrz Miasta i Gminy Skawina wraz z środowiskami działającymi w Centrum. Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Alicji Płonki  tablicę pamiątkową z mottem „Życie ubogaca się każdym podarowanym gestem miłości”.

 

Obiekt poświęcił wyjątkowy gość ks. Mirosław Żak – Duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na szczególną datę otwarcia CWR-u, dzień Świętego Józefa – Patrona Rodziny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele: Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Proboszczowie skawińskich parafii, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie, Komisariatu Policji w Skawinie, Straży Miejskiej w Skawinie Stowarzyszenia Abstynenckiego Alam, Grupy Samopomocowej Anonimowych Alkoholików AQUA VITA, Grupy Samopomocowej Al.-Anon „VITA ROSA”, pracownicy dotychczas działającego Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Kryzysie, pedagodzy szkolni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, które będą współpracowały  z Centrum Wspierania Rodziny.

 

Centrum Wspierania Rodziny ma charakter międzyinstytucjonalny i wielospecjalistyczny. Jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia mieszkańcom Gminy Skawina dostępu do porad specjalistów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Powstaje z myślą o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, ale także tym, którzy chcą wzmacniać się w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Świadczyć będzie pomoc psychologiczną i terapeutyczną osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy.

 

Wszelka pomoc i porady udzielane są bezpłatnie !!!
Zadania i formy pomocy opisano w zakładce o nas.

 

Jednocześnie informujemy, że działalność Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Kryzysie (dotychczasowa siedziba przy ul. Żwirki i Wigury 23) funkcjonującego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, została przeniesiona do Centrum Wspierania Rodziny.

 

Galeria:

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:46
drukuj