Banner 1

Aktualności

Premiera czwartego ze spotów, promujących kampanię „(Nie)Bądź miła”

Między 25 listopada a 10 grudnia, w 180 krajach świata realizowana jest największa akcja poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet. Również i w tym roku w wydarzeniu  bierze weźmie Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, która specjalnie na tę okoliczność  przygotowała kampanię „(Nie)Bądź miła”.

Kampania „(Nie)Bądź miła” zwraca uwagę na różne postacie przemocy, której doświadczają kobiety od dzieciństwa do późnej starości – to przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i seksualna.  Rodzice, otoczenie, partner, a w końcu dzieci i wnuki, oczekują od kobiet rezygnacji z przysługujących im praw, poświęcenia, „bycia miłą”.

Na okoliczność kampanii przygotowane zostały 4 spoty, dotyczące różnych form przemocy, które spotykają kobiety w trakcie ich życia. Czwarty z nich znajdą Państwo TUTAJ.

Projekt „(Nie)Bądź miła” jest współfinansowany przez m.st. Warszawa. Partnerem kampanii jest firma AVON, która od 2008 roku w ramach kampanii AVON Kontra Przemoc regularnie prowadzi działania na rzecz zapobiegania przemocy i wspierania jej ofiar.

Źródło: Niebieskalinia.pl

Małgorzata Kopeć | niedziela, 10 grudnia 2017, 11:02
drukuj