Aktualności

Nowa edycja Informatora dot. literatury profilaktycznej!

Żyjemy w czasach gwałtownych przemian społecznych i kulturowych. Szybkie tempo życia, rozwój techniki – z jednej strony determinują nas do ciągłego rozwoju i aktywności – z drugiej zaś powodują,że jako jednostki czujemy się często wyobcowani i zagubieni. Szczególnie narażone na to są dzieci i młodzież, które – nie znajdując akceptacji rówieśników, oparcia w częstokroć zapracowanych rodzicach i szkole, stawiającej coraz wyższe wymagania – w poszukiwaniu wzorców i ideałów sięgają po alkohol, narkotyki, dopalacze lub wpadają w pułapkę uzależnień behawioralnych.

Mając na uwadze zapobieganie niepokojącym zjawiskom oraz edukację mieszkańców w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy – Centrum Wspierania Rodziny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie od wielu lat podejmuje współpracę z Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie i wzbogaca księgozbiór Biblioteki w tym obszarze. 

W ramach współpracy wspomnianych instytucji Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie opracowała Informator, który stanowi swoisty przewodnik po literaturze profilaktycznej dostępnej w bibliotece. Literaturze, po którą powinni sięgnąć nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy, ale również rodzice i opiekunowie. Słowem – wszyscy, którzy mają bezpośredni wpływ na wychowanie młodzieży oraz osoby pomagające ludziom dorosłym.

Aktualne wydanie zostało uzupełnione o zbiory zakupione w latach 2016 – 2022 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Opisy bibliograficzne zostały poszerzone o krótkie informacje o zawartości książki, zaczerpnięte z notek wydawniczych. Informator podzielono na następujące działy: Agresja i przemoc, Profilaktyka i zdrowie psychiczne, Uzależnienia: alkohol, narkotyki i środki odurzające, Współczesne media: zagrożenia, uzależnienia behawioralne.

Opisy bibliograficzne zostały poszerzone o krótkie informacje o zawartości książki, zaczerpnięte z notek wydawniczych. Taka struktura umożliwi Państwu znalezienie interesujących tematów i ułatwi korzystanie z przewodnika.

Mamy nadzieję, iż taka struktura umożliwi Państwu znalezienie interesujących tematów i ułatwi korzystanie z przewodnika. Informator został zamieszczony na stronach internetowych www.bibpedskawina.pl  oraz www.cwr-skawina.pl – baner „Przewodnik po literaturze profilaktycznej”.

Mamy nadzieję, że bogaty zbiór literatury profilaktycznej będzie cennym wsparciem dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, rodziców i wszystkich tych, którym leży na sercu dobro naszych najmłodszych a także tych, którzy chcą się włączyć w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania problemów uzależnień.

Zapraszamy gorąco do korzystania ze zbiorów !!!!

Dostęp do Informatora – kliknij w baner

BANER_240x99_LiteraturaProfilaktyczna_v3

 

Małgorzata Kopeć | środa, 25 maja 2022, 14:01
drukuj