Banner 3

Aktualności

Realizatorzy Programu Spójrz Inaczej I – III przeszkoleni!

W dniach 24,25,26,27 listopada br. odbyło się 35 godzinne szkolenie nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych na terenie gminy Skawina – warsztatem  Programem Andrzeja Kołodziejczyka „SPÓJRZ INACZEJ dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych”.

Program wychowawczo – profilaktyczny „Spójrz Inaczej” to zbiór scenariuszy zajęć do systematycznej pracy klasami I-III szkoły podstawowej oraz w świetlicach socjoterapeutycznych. Stanowi profilaktykę pierwszego stopnia, opartą na rozumieniu i zaspokojeniu podstawowych potrzeb dziecka, aby  znajdowało w sobie oparcie w trudnych sytuacjach a w przyszłości nie sięgało w tym celu po środki uzależniające. Program uczy  je rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i wyrażania emocji, rozwiązywania konfliktów w konstruktywny  sposób, umiejętności  pracy w grupie.

Program Spójrz Inaczej jest na liście programów będących w systemie rekomendacji, jaki  działa na poziomie krajowym od 2010 roku. Jest to zadanie realizowane we współpracy czterech instytucji – Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

W szkoleniu wzięło udział 10 nauczycieli, wychowawców pracujących z dziećmi w przedziale wiekowym klasy I-III w szkołach na ternie gminy Skawina.

Szkolenie zostało zorganizowane i sfinansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Osoby przeszkolone będą realizować program w szkołach, w których pracują.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawinie przy ul. Korabnickiej 19 za pomoc i możliwość realizacji warsztatów na terenie placówki.

 

Małgorzata Kopeć | piątek, 30 listopada 2018, 08:24
drukuj