Aktualności

Rusza Europejski Program Zapobiegania Uzależnieniom Unplugged

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od października br. przez kolejnych 12 tygodni rozpoczyna się realizacja zajęć wg rekomendowanego programu Unplugged, w placówkach oświatowych z terenu gminy Skawina, które zgłosiły udział w projekcie.

Program realizowany będzie przez realizatorów – nauczycieli/pedagogów którzy uczestniczyli w dniach 5 i 6 kwietnia 2022 r. w specjalnych warsztatach przygotowujących ich do realizacji programu zorganizowanych przez Centrum Wspierania Rodziny,  o których pisaliśmy TUTAJ  

Cele programu:

  • zmniejszanie ryzyka używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, tytoń) przez młodzież;
  • zwiększanie kompetencji rodziców w zakresie przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci.

Realizacja programu zakłada cykl zajęć dla uczniów i spotkania z rodzicami.

Część programu przeznaczona dla uczniów składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Są one prowadzone  przez nauczyciela (przeszkolonego realizatora programu)  w klasie szkolnej i obejmują jedno spotkanie w tygodniu. Realizacji części programu dla uczniów, towarzyszyć będą specjalnie opracowane zeszyty i zakupione przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.    

Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy problemów takich, jak: konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim, wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci, przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi, wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów, umiejętność komunikowania swoich emocji, umiejętność asertywnej obrony swoich racji, inne umiejętności interpersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich, wiedza o narkotykach, umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji. Metody realizacji zajęć: prezentacje, praca w grupach, zadania domowe, scenki sytuacyjne, dyskusje, gry edukacyjne, informacje zwrotne.

Z kolei zajęcia dla rodziców obejmują trzy spotkania (2-3 godziny każde), które prowadzone są w formie wykładowo-warsztatowej.

Tematyka zajęć dla rodziców: informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem, informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży, wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania, rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków, konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny, asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

 

Program należy do bazy programów rekomendowanych, objętych system rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 10 października 2022, 15:09
drukuj