Aktualności

Skawina liderem dobrych praktyk!

24 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie podsumowano ogólnopolską kampanię edukacyjną „Pozory mylą, dowód nie”. Do udziału w kampanii zgłoszono 468 gmin. Spośród nich wybrano dziesięć, które wykazały się największym zaangażowaniem w ograniczenie sprzedaży alkoholu nieletnim. Miło nam poinformować, że wśród liderów dobrych praktyk znalazła się Gmina Skawina.

Podczas uroczystego podsumowania liderzy dobrych praktyk zostali uhonorowani tytułem Odpowiedzialnej Gminy 2012. Symboliczne nagrody (statuetki i dyplomy) zostały wręczone gminom przez wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna oraz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Komendy Głównej Policji.

Obecność przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Gospodarki, instytucji, które objęły kampanię swym patronatem honorowym była formą wynagrodzenia za wkład w budowę społecznej koalicji sprzeciwu na sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim. Reprezentanci patronujących resortów, wyrazili swoje uznanie dla zaangażowania samorządów w ograniczenie sprzedaży alkoholu w swym regionie. Podkreślona została także waga wszelkich inicjatyw społecznych wymierzonych na kształtowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Obok Skawiny laureatami konkursu Odpowiedzialna Gmina 2012 organizowanego w ramach kampanii „Pozory mylą, dowód nie” są: Baranów, Chorzów, Częstochowa, Nowa Wieś Wielka, Odolanów, Praszka, Wieliczki, Wieluń i Żmigród.

Samorządy zostały wyróżnione za działania profilaktyczne i edukacyjne, które ukierunkowane były na zmianę postaw społeczności lokalnych odnośnie łatwego dostępu do alkoholu osób niepełnoletnich. Wyróżnione samorządy, dzięki ogromnemu zaangażowaniu w realizację założeń kampanii, zaktywizowały społeczności lokalne wokół problemu wczesnej inicjacji alkoholowej młodych ludzi.

W Skawinie projekt koordynowany był przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii. Realizatorami akcji na terenie gminy byli: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie poprzez Centrum Wspierania Rodziny, Komisariat Policji w Skawinie, Straż Miejska w Skawinie, placówki oświatowe, które pozytywnie i z dużym zaangażowaniem i zrozumieniem potrzeby podjęły działania.

Jest nam niezmiernie miło, że zaangażowanie Gminy Skawina zostało docenione przez organizatorów akcji i znaleźliśmy się wśród z 10-ciu laureatów ogólnopolskiego konkursu „Odpowiedzialna Gmina 2012”.

Dzięki aktywności i kreatywności lokalnych instytucji nasza gmina została wybrana spośród blisko 500 gmin z całej Polski. To dla nas ogromne wyróżnienie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy działali, pomagali i zapracowali na ten wspólny sukces naszej gminy.

Małgorzata Kopeć

Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii

Koordynator kampanii na terenie Gminy Skawina

 

Zapraszamy do galerii zdjęć – fot. Magdalena Hankus, Marcin Ozon

 

 

Małgorzata Kopeć | piątek, 1 marca 2013, 09:40
drukuj