Banner 4

Aktualności

Skawina ma laureatów w konkursach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020 !

Zeszłoroczna edycja kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020 dobiegła końca. Ze względu na pandemię organizatorzy starali się dostosować działania kampanii do warunków epidemiologicznych w kraju:

 1. Organizatorzy przedłużyli termin kampanijnych konkursów do końca października 2020 r. W normalnym harmonogramie konkursy kończyły się z dniem 30 czerwca 2020. Dzięki temu szkoły mogły zrealizować kampanijne zadania także we wrześniu. Dzięki temu materiały profilaktyczne zostały mogły zostać wykorzystane. Umożliwiono również wysyłkę prac konkursowych w wersji elektronicznej. Dzięki temu uczniowie/ szkoły mogli wysłać prace drogą mailową lub wybrać opcję tradycyjną (poczta, kurier).
 2. Uruchomiona została platforma, na której zamieszczono wszystkie kampanijne materiały ZTU w wersji scyfryzowanej. Pozwoliło to chętnym szkołom prowadzić działania profilaktyczne również w wersji zdalnej. Materiały w wersji on-line udostępniono również w ramach tegorocznej kampanii ZTU 2021 na stronie internetowej: online.trzezwyumysl.pl
 3. Przygotowano platformę internetową do przeprowadzenia ewaluacji badania internetowego „Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów”. Jest to badanie internetowe skierowane do uczniów V-VI oraz VII-VIII klasy szkoły podstawowej. Badanie zostanie rozpoczęte w momencie powrotu uczniów do nauki stacjonarnej. Pod koniec roku zostały Państwu przekazane informacje o badaniu.

W ubiegłorocznej edycji kampanii brały udział następujące placówki oświatowe: Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6 w Skawinie, Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, Szkoła Podstawowa w Radziszowie, Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Szkoła Podstawowa w Zelczynie, Szkoła Podstawowa w Kopance, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach, Szkoła Podstawowa w Pozowicach, Szkoła Podstawowa w Rzozowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzęcinie, Zespół Szkół Katolickich w Skawinie.

Cieszymy się, z tak licznego udziału szkół w tym projekcie, pomimo tak trudnych okoliczności jakim jest pandemia.  Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany ułatwiały Państwu realizację działań profilaktycznych w tak trudnym czasie. Państwa duże zaangażowanie pokazuje, że bardzo poważnie traktujecie problem profilaktyki dzieci  i młodzieży, co zachęca nas do dalszej wytężonej pracy.

  Jak zawsze organizatorzy starali się, by przygotowane propozycje były ciekawe i wartościowe, odpowiadające aktualnym potrzebom.

W ramach XX kampanii zorganizowano cztery konkursy dla uczniów:

 1. „Wehikuł czasu” – konkurs literacko – plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów szkolno – przedszkolnych; konkurs indywidualny;
 2. „Sport to zdrowie – pocztówka dla przyjaciela” – konkurs literacko – plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów szkolno – przedszkolnych; konkurs indywidualny;
 3. „Tymek i Tola na ekologicznej ścieżce” – konkurs literacko – plastyczny dla uczniów szkół podstawowych; konkurs zespołowy;
 4. „Rozwiąż krzyżówkę” – konkurs krzyżówkowy dla uczniów szkół podstawowych; konkurs indywidualny.

Jak co roku do biura organizatorów akcji napłynęły tysiące prac. Cieszymy się, że wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele gminy Skawina, w tym:

 1. Adam Tomasik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie
 2. Zuzanna Sroka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie
 3. Julita Planta – Szkoła Podstawowa w Rzozowie
 4. Magdalena Medoń – Szkoła Podstawowa w Rzozowie
 5. Michalina Planta – Szkoła Podstawowa w Rzozowie
 6. Natalia Putaj – Szkoła Podstawowa w Rzozowie
 7. Martyna Hanusiak – Szkoła Podstawowa w Rzozowie

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursach, a ich laureatom serdecznie gratulujemy. Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w  Skawinie oraz organizatorów kampanii  zostaną przekazane za pośrednictwem szkół.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w realizację tej jakże potrzebnej akcji, za trud, zaangażowanie i współpracę. Bez Waszego udziału i różnych środowisk projekt „Zachowaj Trzeźwy Umysł” nie mógłby się udać. Niech przekazane do szkół dyplomy będą symbolicznym docenieniem wspólnej pracy całych zespołów ludzi dobrej woli, działających w naszej społeczności.

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 22 lutego 2021, 15:05
drukuj