Banner 3

Aktualności

Skawina w kampanii No Promil NO Problem

Zmiany w postawach i zachowaniach społecznych są możliwe tylko wówczas, gdy będą promowane i wspierane działaniami prowadzonymi na poziomie lokalnym. Dlatego też, prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców na drodze znalazło się w katalogu zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. W ramach realizacji zadania, gmina Skawina przystąpiła do współpracy z organizatorami akcji NO PROMIL NO PROBLEM i włączyła się w XII edycję akcji realizowanej w Małopolsce. Honorowy patronat nad przebiegiem kampanii na terenie gminy Skawina objął Norbert Rzepisko Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

Głównym inicjatorem  kampanii jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych  Wieliczki  Solny Gwarek w partnerstwie z gminami, które zgłoszą swój udział w kampanii.

Głównym celem kampanii jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.

W bieżącym roku kampania realizowana jest przy wsparciu Województwa Małopolskiego. Gminy biorące udział w projekcie otrzymują specjalnie przygotowane, bezpłatne materiały pomocne w realizacji działań kampanijnych (ulotki, plakaty, baloniki, koszulki, scenariusze zajęć do pracy z uczniami i inne).

Rok 2009 Sejm RP i Senat RP ustanowił Rokiem Unii Lubelskiej. W trakcie kampanii organizatorzy chcą młodym mieszkańcom gmin przypomnieć to wydarzenie, aby stanowiło dla nich inspirację do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego, zaczynając od małej ojczyzny.

Do udziału w tej ważnej społecznie kampanii zostały zaproszone między innymi placówki oświatowe z terenu gminy Skawina. Swój udział w akcji zgłosiły: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skawinie,  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Skawinie, Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Zespół Placówek Oświatowych w Kopance, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzęcinie, Szkoła Podstawowa w Radziszowie, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach, Szkoła Podstawowa w Zelczynie, Szkoła Podstawowa w Pozowicach.

Kampania to również okazja do:

 • uczenia (się) odpowiedzialności za podejmowane decyzje …
 • poznawania Małej Ojczyzny (oraz szacunku do jej historii i tradycji)
 • poznawania i rozwijania talentów, pasji, aspiracji, (sposobów) zaangażowania
 • wzajemnego inspirowania się
 • oraz wiele, wiele innych możliwości.

Działania planowane do realizacji w ramach akcji:

 • profilaktyczne zajęcia warsztatowe w oparciu o przekazane scenariusze NOP NOP
 • szkolenia dla liderów młodzieżowych
 • szkolenia dla Rad Pedagogicznych
 • nopromilowe konkursy – regulaminy do pobrania TUTAJ
  • Konkurs indywidualny – regulamin  TUTAJ
  • konkurs zespołowy – regulamin  TUTAJ
 • profilaktyczne zajęcia z wykorzystaniem alkogogli
 • marsze, happeningi organizowane w placówkach oświatowych z udziałem między innymi przedstawicieli gminy, Policji
 • kontrole kierowców pod względem trzeźwości prowadzone przez funkcjonariuszy policji
 • tablice tematyczne z informacją o kampanii w placówkach oświatowych
 • DEKLARACJA pasażera/świadka
 • i wiele, wiele innych inicjatyw

Promowanie trzeźwości na drogach naszej gminy, znajduje się wśród priorytetów polityki lokalnej wobec alkoholu i liczymy na wsparcie i udział różnych środowisk w  tej ważnej społecznie sprawie.

Wyrażamy nadzieję, że podejmując wspólne działania na terenie gminy  – przyczyniamy się do zwiększenia bezpieczeństwa na naszych drogach.

Małgorzata Kopeć | środa, 9 października 2019, 15:26
drukuj