Aktualności

Szkolenie sprzedawców wyrobów tytoniowych

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu „Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie dostępności alkoholu i wyrobów tytoniowych, przestrzeganie zakazu ich sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia” znalazło się w katalogu zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Skawina.

 

W ramach realizacji tego zadania, Gmina Skawina przyłączyła się do realizowanego od 13 lat w Polsce Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18!, w ramach którego prowadzona jest małopolska akcja V Miesiąc Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP 18!

Głównym celem projektu jest zapobieganie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim i przyczynienie się do poprawy świadomości Sprzedawców, co do zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim oraz wzrostu egzekwowania prawa.

 

9 września 2010r. w Ogólnopolskim Dniu Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów tytoniowych, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie we współpracy ze Strażą Miejską w Skawinie zorganizował szkolenie „Szkoła Odpowiedzialnej Sprzedaży” dla Sprzedawców wyrobów tytoniowych. W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Wspierania Rodziny, uczestniczyli również funkcjonariusze Straży Miejskiej, przedstawiciele Urzędu Miasta, Centrum Wspierania Rodziny oraz pedagodzy szkolni.

 

Celem warsztatów było przypomnienie Sprzedawcom i Właścicielom punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych o obowiązującym prawie oraz udzielenie wskazówek o przestrzeganiu zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim. Ponadto zapoznano Sprzedawców z mającymi wejść w życie 15 listopada 2010r. zmianami w ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Uczestnicy szkolenia zadowoleni byli z jego przebiegu, ponieważ uzyskali wiele nowych informacji, które niewątpliwie pomogą w przestrzeganiu zasad ustawy. Przekazana wiedza pozwoli Sprzedawcom na praktyczne użycie technik asertywnej odmowy sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim oraz na poprawne zachowanie w kontaktach z agresywnym klientem.

Test sprawdzający wiadomości na temat odpowiedzialnej sprzedaży wypadł bardzo pomyślnie i wszyscy uczestnicy otrzymali Dyplomy i Koszulki z napisem „Jestem odpowiedzialnym Sprzedawcą ” .

 

Źródło: Profilaktyka uzależnień

 

Galeria:

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:48
drukuj