Banner 1

Aktualności

Szkolenie z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych

W dniach 9 i 10 listopada, w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, w ramach współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie z Centrum Integracja w Krakowie, odbyły się warsztaty dla osób zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych lub osób, których klientami mogą być osoby niepełnosprawne.

Szkolenie realizowane były przez Centrum Integracja w Krakowie w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II”.

Tematem zajęć był „Kontakt i obsługa osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka wypalenia zawodowego profesjonalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi”. W warsztatach uczestniczyli między innymi: pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Centrum Wspierania Rodziny, a także Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie.

W pierwszej części warsztatów omówiono zagadnienia związane z wizerunkiem osoby z niepełnosprawnością w odbiorze społecznym, a także kwestie dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnością. W kolejnej części prowadząca przybliżyła uczestnikom problemy, na jakie w codziennym funkcjonowaniu mogą napotykać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz wskazała jak zachować się w kontaktach z nimi i jak przyjść im ze skuteczną i właściwą pomocą, gdy tego potrzebują.

Kolejnym tematem projektu była profilaktyka wypalenia zawodowego wśród osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Szczegółowo omówiono między innymi przyczyny, diagnozę oraz sposoby zapobiegania czy minimalizowania skutków wypalenia zawodowego. Uczestnicy szkolenia zadowoleni byli z jego przebiegu. Uzyskali wiele nowych cennych informacji, które niewątpliwie pomogą w codziennej pracy oraz kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.

 

Galeria:

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:57
drukuj