Banner 4

Aktualności

Szkolenie Zespołu kontrolującego punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

W dniu 9 lipca br. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17 odbyło się szkolenie nt. „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych”.

W szkoleniu brali udział Członkowie Zespołu Kontrolującego punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w skład którego wchodzą przedstawiciele GKPRA w Skawinie oraz Straży Miejskiej w Skawinie.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi: zagadnienia prawne dot. zasad  i czynności podejmowanych w trakcie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, czynności podejmowane w przypadku stwierdzenia naruszeń i skutki przeprowadzenia kontroli w punkcie sprzedaży alkoholu, konsekwencje stwierdzonych naruszeń i inne. Realizując cele kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu”, do której przystąpiła gmina Skawina, druga część szkolenia dotyczyła omówienia zagadnień dot. konsekwencji nielegalnej promocji napojów alkoholowych, kroków jakie należy podejmować w przypadku złamania prawa oraz działań jakie mogą podejmować samorządy w celu ograniczenia dostępności alkoholu na terenie gminy.

Prowadząca szkolenie w formie wideokonferencji na platformie zoom.us Anna Stolarczuk, przekazała cenne informacje uczestnikom szkolenia, którzy spotkali się w Centrum Wspierania Rodziny tj. w siedzibie organizatorów. Uczestnicy szkolenia zdobytą wiedzę będą wykorzystywać podczas kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Mając na celu zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży oraz spożywania napojów, ograniczenie niekorzystnych zjawisk w zakresie nieprawidłowości związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz przeciwdziałanie nielegalnej reklamie napojów alkoholowych na terenie gminy Skawina, pragniemy przypomnieć właścicielem i sprzedawcom o konsekwencjach naruszenia obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa – INFORMACJE ZAMIESZCZONO TUTAJ.

 Kierując do właścicieli punktów i sprzedawców napojów alkoholowych niniejsze informacje liczymy, że działalność związana ze sprzedażą alkoholu będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w naszej gminie będzie coraz więcej odpowiedzialnych sprzedawców.

 

 

Małgorzata Kopeć | piątek, 9 lipca 2021, 21:44
drukuj