Banner 5

Aktualności

Warsztaty edukacyjne dot. zjawiska przemocy w rodzinie

Mając na celu „podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Skawina w zakresie rozpoznawania   i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w dniu 27 września 2010r. w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 17 odbyło się kolejne bezpłatne spotkanie edukacyjne dla kobiet dotyczące zjawiska przemocy domowej.

W spotkaniu, które wpisuje się w kampanię „Postaw na rodzinę” uczestniczyło ok. 20 mieszkanek naszej Gminy, a jego organizatorem był Urząd Miasta i Gminy w Skawinie we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie.

Wykład prowadziła Pani Iwona Wiśniewska pedagog, psycholog, Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą. Prowadząca jest certyfikowanym specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ambasadorem ogólnopolskiej akcji społecznej „Dzieciństwo bez przemocy” a także występuje jako ekspert w programie Telewizji TVN „Rozmowy w toku”.

W trakcie spotkania, Pani Iwona Wiśniewska poruszyła między innymi następujące zagadnienia:

 • Konflikt a przemoc w rodzinie. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie.
 • Czy przemoc to sprawa prywatna?
 • Edukacja na rzecz zmiany szkodliwych stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie i konfliktów. Czy stereotypy dotyczące zjawiska przemocy są w naszych rodzinach?
 • Prawo a przemoc domowa.
 • Jak pomóc sobie oraz innym, którzy doznają przemocy w rodzinie.

Problem przemocy domowej występuje we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych. Występuje również w naszej Gminie, w rodzinach o różnym statusie społecznym, często łączy się  z problemem nadużywania alkoholu, niskimi dochodami ale nie tylko.

W ostatnim okresie, coraz częściej ujawniane są przypadki przemocy. Prowadzone dotychczas działania informacyjne – ogólnopolskie i lokalne – spowodowały zmiany świadomości społecznej i z jednej strony – większej gotowości ofiar przemocy do ujawniania takich spraw, a z drugiej – wiążą się z większym profesjonalizmem przedstawicieli służb zobowiązanych do podejmowania interwencji i udzielania pomocy.

Należy zaznaczyć, że pomimo większej świadomości społecznej, tylko zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim służbom. W wielu przypadkach, zjawisko to ma miejsce w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. W wielu domach krzywdzenie najbliższych jest skrzętnie ukrywane, dla wielu ofiar jest to problem wstydliwy i ukryty. Bardzo często ofiarom trudno pokonać wstyd i powiedzieć: potrzebuję pomocy.

Dlatego na terenie Gminy Skawina podejmowane są różne działania mające na celu zmianę postaw naszych mieszkańców wobec przemocy. Jednym z projektów było przygotowane szkolenie stanowiące realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Skawina na lata 2010 – 2015.

WSKAZÓWKI I PORADY DLA OFIAR PRZEMOCY

 • Pamiętaj, że nic nie usprawiedliwia przemocy!
 • Przemoc w rodzinie może być przestępstwem ściganym przez prawo!
 • Nawet po wielu latach ofiary mogą szukać pomocy!
 • Nigdy nie jest za późno, żeby powiedzieć NIE!
 • Przemoc nie skończy się sama!
 • Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia!

JEŚLI DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY

 • W sytuacji zagrożenia przemocą zadzwoń pod numer Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 0801 120 002.
 • Weź swoje dzieci i schroń się w bezpiecznym dla Was miejscu.
 • Udaj się do Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą lub do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Radziwiłłowska 8b, 31-026 Kraków
tel. 12 421-92-82, fax. 12 421-69-76

Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą
os. Krakowiaków 46, 31-964 Kraków
tel. 12 425-81-70, fax. 12 644-45-05

 • Zgłoś się do pracownika socjalnego w swojej gminie, który skieruje Cię do odpowiedniej instytucji.
 • Poinformuj Policję albo Prokuraturę o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną. Każdy Komisariat ma obowiązek przyjąć od Ciebie zgłoszenie! Pamiętaj, że zgłoszenie zawiadomienia jest bezpłatne!!
 • Podczas interwencji domowej poproś Policjanta o wypełnienie Niebieskiej Karty (ma taki obowiązek).
 • W przypadku obrażeń jakich dostałeś/łaś lub Twoje dzieci od sprawcy, zgłoś się do każdego lekarza i poproś o zaświadczenie (obdukcja do sprawy karnej nie jest potrzebna).
 • Opuszczając dom zabierz ze sobą ważne dokumenty (dowód osobisty, książeczkę zdrowia swoją i dzieci, książeczkę ubezpieczeniową), pieniądze, karty płatnicze, oraz zapasowe ubrania i klucze do domu. Zabierz także akt urodzenia dzieci, akt ślubu, ale wcześniej warto abyś miał/a ksero tych dokumentów i złożył/a je np. u pracownika socjalnego.
 • Jeśli sprawca ma problem z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem złożenia wniosku o zobowiązanie osoby pijącej do leczenia odwykowego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z siedzibą w Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina
tel. 12 276 34 10 wew. 14
wtorek 16.00 – 19.00

 

Źródło: profilaktyka uzależnień

 

Galeria:

Małgorzata Kopeć | wtorek, 20 grudnia 2011, 23:50
drukuj