Banner 1

Aktualności

Wypoczywali zdrowo i bezpiecznie !

Już po raz kolejny grupa dzieci z Gminy Skawina gościła w Zawoi. Ich pobyt w tej malowniczej miejscowości położonej u stóp Babiej Góry to element działań profilaktycznych prowadzonych w Gminie. Wypoczynek zimowy przebiegał pod hasłem – „Wypoczywam zdrowo i bezpiecznie”. Przebywało na nim 20 dzieci z Gminy Skawina z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych (rodziny niewydolne wychowawczo, ubogie, dysfunkcyjne) .

W trakcie pobytu dzieci objęte były programem profilaktycznym mającym na celu: budowanie pozytywnego obrazu swojej osoby, kształtowanie umiejętności wyrażenia uczuć, dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, tworzenie atmosfery tolerancji, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności.

Rozładowaniu napięć emocjonalnych i agresji służyły liczne zajęcia rekreacyjno – sportowe, takie jak: zabawy na śniegu, jazda na sankach i nartach, gry zespołowe na sali gimnastycznej, turniej tenisa stołowego i bilarda. Gry i zabawy: „Mam talent”, „Parada kłamców”, „Kalambury”, konkurs plastyczny, konkurs rzeźby w śniegu, konkurs „You can dance”, itp. dały dzieciom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, talentów i pozwoliły na zaspokojenie potrzeby sukcesu.

 

Zimowisko miało także charakter edukacyjny. Cel ten realizowany był poprzez: piesze wycieczki po najbliższej okolicy, zwiedzanie Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego, prezentację multimedialną dotyczącą historii regionu oraz przyrody Beskidu Wysokiego, spotkanie z ludowym gawędziarzem, słuchanie muzyki góralskiej, warsztaty rękodzielnicze (malowanie drewnianych zwierzątek).

 

Udział w kolonii pozwolił dzieciom na wzmocnienie poczucia własnej wartości, odkrycie swoich mocnych stron, kształtowanie postaw twórczych, doskonalenie umiejętności życia społecznego, uczenie się organizowania czasu wolnego, kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych i higienicznych, poznanie i utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

W atmosferze akceptacji, życzliwości, zrozumienia, ale także jasno określonych reguł współżycia oraz konsekwencji i sprawiedliwości w ich egzekwowaniu, dzieci nabyły nowe umiejętności, nawiązały wiele relacji koleżeńskich, a przede wszystkim zdrowo, aktywnie i bezpiecznie wypoczęły. Udział w zimowisku pozwolił zapomnieć dzieciom o problemach codziennego życia, co stanowi dla organizatorów i kadry wychowawczej największą satysfakcję.

Zimowisko zorganizował Urząd Miasta i Gminy w Skawinie,  w dniach od 11 lutego do 18 lutego 2012r.  w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiło element kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

 

Małgorzata Kopeć | czwartek, 23 lutego 2012, 09:02
drukuj