Banner 5

Aktualności

Za nami trzynasta edycja „Szkoły dla Rodziców”

Zakończyła się trzynasta edycja bezpłatnych warsztatów psychoedukacyjnych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Warsztaty realizowane były w Centrum Wspierania Rodziny w okresie od 27 października  do 15 grudnia 2017r. w ramach 8-miu trzygodzinnych spotkań, które ukończyło 14 osób, o zróżnicowanych profesjach i wykonywanej pracy zawodowej.

Proponowana forma zajęć bazowała na koncepcji amerykańskich pedagogów A.Faber i E. Mazlish i uczy, „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły”.

Celem warsztatów było:

  • Wprowadzenie do pracy nad problemem radzenia sobie przez dzieci z uczuciami
  • Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z uczuciami, uczenie się rozpoznawania przez Rodziców uczuć dzieci i reagowania na te uczucia
  • Trenowanie przez Rodziców umiejętności potwierdzania uczuć dziecka, zachęcanie dziecka do współpracy
  • Trenowanie przez rodziców umiejętności w zachęcaniu dziecka do współpracy
  • Poznanie różnych sposobów wychowawczych, które mogą zastąpić karanie
  • Jak rozwiązywać konflikty między dziećmi i rodzicami
  • Trenowanie przez Rodziców nowych sposobów zachęcania do samodzielności
  • Trenowanie przez Rodziców umiejętności właściwego sposobu stosowania pochwał.

Zajęcia miały były prowadzone metodami aktywnie angażującymi uczestników w pracę nad poznawaniem i uczeniem się nowych umiejętności. Składały się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istota były ćwiczenia i scenki. W czasie zajęć uczestnicy zajmowali się codziennymi sytuacjami dotyczącymi relacji we własnej rodzinie. Przyglądali się sposobom komunikowania, wyrażania uczuć, stawiania zakazów i nakazów oraz egzekwowania ich. Nowe, poznawane przez uczestników zajęć metody skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów, utrwalone zostały przy pomocy praktycznych ćwiczeń. Cennym elementem uczącym była wymiana doświadczeń miedzy uczestnikami oraz praktyczne wypróbowanie nowych umiejętności w postaci „zadań domowych’.

Podczas zajęć rodzice mieli okazję do zapoznania się z innymi, niż dotychczas stosowane formami zwracania się do dzieci, reagowania na trudne emocjonalnie zachowania dziecka, określenia norm dotyczących zachowań dzieci, egzekwowania wymagań. W efekcie końcowym zwiększyli oni skuteczność swoich oddziaływań wychowawczych, podnosząc tym samym jakość życia w rodzinie.

Wyniki przeprowadzonej na zakończenie ankiety wskazują, iż uczestnicy za zasadne uznają prowadzenie tego typu zajęć jak „Szkoła dla Rodziców”. Wszyscy ankietowani uważają, iż zajęcia poszerzyły ich wiedzę na temat oddziaływań wychowawczych, a poznane sposoby i metody wychowawcze wykorzystają w pracy z własnymi dziećmi.

Wyrażamy nadzieję że zajęcia te będą pomocne w trudnym zadaniu, jakim jest wychowywanie dzieci.

Warsztaty realizowane były w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Małgorzata Kopeć | środa, 20 grudnia 2017, 11:32
drukuj