Banner 1

Aktualności

Zakończył się Program Destination Imagination „Od wyobraźni do Innowacji”

Od listopada 2017 do czerwca 2018 Fundacja „Wyobraź sobie” w ramach umowy zawartej z Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie, realizowała projekt „Od wyobraźni do innowacji” – największy międzynarodowy program edukacyjny na świecie. Jego głównym celem jest inspirowanie uczestników i jednoczesne wyposażanie ich w odpowiednie narzędzia poznawcze, aby mogli stać się nowym pokoleniem innowatorów i liderów. Program Destination Imagination promuje metodykę nauczania, opartą na metodzie projektu, czyli samodzielnej realizacji zadania na podstawie wcześniej ustalonych założeń. Program uczy zarządzania projektami i zasobami interpersonalnymi, a także innych, ważnych w XXI wieku, umiejętności potrzebnych w czasach szybko rozwijającej się gospodarki globalnej.

Ta idea sprawiła, że do Programu dołączyło już ponad milion uczestników z ponad 30 krajów. Rokrocznie, ponad 200 000 uczestników z całego świata zawiera nowe przyjaźnie i ma okazję wymienić się doświadczeniami i pomysłami. Do programu dołączyła również Gmina Skawina z czterema Drużynami liczącymi po 7 osób.

Drużyny pracowały nad wybranym przez siebie projektem. SAMODZIELNIE opracowywały rozwiązanie, które zostało zaprezentowane na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu. Drużyny zaprezentowały następujące rozwiązania:

Drużyna Labiryntowców podjęła się Wyzwania Technicznego „Labirynt zdarzeń”. Drużyna stworzyła rozwiązanie przy użyciu wiedzy z zakresu inżynierii i projektowania, systemów nawigacyjnych oraz transportowych, a także umiejętnego opowiadania historii. Drużyna:

 • Zaprojektowała i zbudowała urządzenie, które nawigowało po stworzonym na potrzeby Olimpiady labiryncie
 • Zaprojektowała i zbudowała rekwizyt, który przemienił się w labiryncie
 • Zaprojektowała i stworzyła sposób usunięcia rekwizytu z labiryntu
 • Wymyśliła i zaprezentowała historię o podróży przez labirynt.

Drużyna FWS podjęła się Wyzwania Konstrukcyjnego „Strefa Wydarzeń”. Drużyna stworzyła rozwiązanie przy użyciu wiedzy z zakresu badania siły uderzenia, architektury, projektowania technicznego, inżynierii oraz umiejętnego opowiadania historii. Drużyna FWS:

 • Zaprojektowała, zbudowała i przetestowała wolnostojącą konstrukcję, która wytrzymała uderzenie zrzucanych na nią obciążeń. Za ten element drużyna dostała 97% punktów.
 • Opowiedziała historię o „Królu Baloniku Pierwszym” i o nagłym zdarzeniu z teatralnym efektem
 • Zaprojektowała i stworzyła widzialną i słyszalną prezentację nagłego zdarzenia.

Drużyna Hunahunaa podjęła się Wyzwania Artystycznego „Musical przeobrażeń”. Drużyna rozwinęła swoje zdolności artystyczne i muzyczne, a także umiejętności pisania piosenek oraz tworzenia scenografii. Drużyna Hunahunaa:

 • Stworzyła i zaprezentowała musical, zawierający zmianę planów
 • Skomponowała muzykę i słowa piosenki, które uzupełniły przedstawienie
 • Stworzyła i zaprezentowała widowisko, które było częścią musicalu
 • Zaprojektowała i zintegrowała zmianę dekoracji w musicalu.

Drużyna NRG podjęła się Wyzwania Społecznego „Grafika Skojarzeń”. Drużyna rozwinęła swoją przedsiębiorczość, umiejętności projektowania graficznego oraz tworzenia rekwizytów i dekoracji, a także umiejętnego opowiadania historii. Drużyna NRG:

 • Zidentyfikowała, zaprojektowała, zaplanowała i przeprowadziła projekt, ukierunkowany na realną potrzebę w wybranej społeczności. Projekt ten dotyczył samodzielności dzieci. Drużyna przeprowadziła ponad 200 ankiet z dziećmi zamieszkującymi na terenie Gminy Skawina.
 • Stworzyła prezentację na żywo, która opowiedziała o projekcie i ukazała jego wpływ na wybraną społeczność.
 • Stworzyła dwie infografiki informujące o projekcie.
 • Stworzyła urządzenie pamięci masowej, które przekształciło się w trakcie rozwoju historii w prezentacji.

Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności odbyła się 11-13 marca 2018 i zakończyła się dla Gminy Skawina ogromnym sukcesem! Drużyna Labiryntowców zajęła 3 miejsce w Wyzwaniu Technicznym, pozostałe trzy Drużyny znalazły się w pierwszych dziesiątkach w całej Polsce.

 

W dniu 11 czerwca 2018 r. w Chrześcijańskim Ośrodku Kultury w Skawinie ul. M.C Skłodowskiej 12, miało miejsce podsumowanie projektu, w trakcie którego dzieci biorące udział w zajęciach przedstawiły rezultaty swojej kilkumiesięcznej pracy. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Paweł Kolasa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Małgorzata Kopeć Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii, Marek Marzec Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia UMiG w Skawinie, Aneta Rokicka prezes Fundacji „Wyobraź sobie”, przedstawiciele i trenerzy Fundacji, dzieci i młodzież biorąca udział w projekcie i ich rodzice.

W projekcie brały udział Gminę Skawina dzieci i młodzież mieszkająca na terenie Gminy Skawina, a uczęszczające do następujących Szkół:
• Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie
• Szkoła podstawowa nr 4 w Skawinie
• Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie
• Szkoła Podstawowa w Rzozowie
• Zespół Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie
• Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krzęcinie
• Szkoła Muzyczna I Stopnia w Skawinie
• Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
• Zespół Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie
• ZSTE Skawina
• VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie im. Stanisława Wyspiańskiego

 

Projekt był współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina w ramach Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Małgorzata Kopeć | czwartek, 28 czerwca 2018, 12:58
drukuj