Banner 3

Aktualności

Zakończyła się druga część warsztatów”Szkoły dla Rodziców”

Zakończyła się druga część bezpłatnych warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i wychowawców pod nazwą „Szkoła dla Rodziców” realizowanych w ramach 10 – ciu trzygodzinnych spotkań w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.

W projekcie, przygotowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Skawinie, brało udział 14 kobiet, o zróżnicowanych profesjach i wykonywanej pracy zawodowej.

Prowadzącymi zajęcia były doświadczone Panie psycholog Maria Jasińska oraz Małgorzata Czerniawska.

Proponowana forma zajęć bazowała na koncepcji amerykańskich pedagogów A.Faber i E. Mazlish i uczy, „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły”.

Celem warsztatów było:

  • Wprowadzenie do pracy nad problemem radzenia sobie przez dzieci z uczuciami
  • Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z uczuciami, uczenie się rozpoznawania przez rodziców  uczuć dzieci i reagowania na te uczucia
  • Trenowanie przez Rodziców umiejętności potwierdzania uczuć dziecka, zachęcanie dziecka do współpracy
  • Trenowanie przez rodziców umiejętności w zachęcaniu dziecka do współpracy
  • Poznanie różnych sposobów wychowawczych, które mogą zastąpić karanie
  • Jak rozwiązywać konflikty między dziećmi i rodzicami
  • Poznawanie różnych sposobów uwalniania dzieci od grania ról i trenowanie przez Rodziców poznanych sposobów
  • Trenowanie przez Rodziców umiejętności właściwego sposobu stosowania pochwał

Ostatnie spotkanie zakończyło się wypełnieniem ankiety, przygotowanej przez prowadzących, podziękowaniami za wykonaną pracę i zaangażowanie oraz rozdaniem pamiątkowych dyplomów. Uczestniczki warsztatów rozstały się w atmosferze życzliwości, z nadzieją na powtórkę tychże zajęć, jak również, wyrażały ochotę na uczestniczenie w podobnych zajęciach, o jeszcze innej tematyce. Zajęcia te pozwoliły im poszerzyć wiedzę na temat oddziaływań wychowawczych oraz poleciłyby tę formę warsztatów innym Rodzicom.

Uczestniczki warsztatów wysoko oceniły program. Bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach „Szkoły dla rodziców”. Przejawiały duże zainteresowanie poruszaną tematyką, były bardzo aktywne. Największą wartością zrealizowanego programu jest fakt, iż uczestniczki zauważyły korzystne zmiany w swoich rodzinach. Zmiany te nastąpiły po wprowadzeniu w życie nowych, poznanych na zajęciach umiejętności wychowawczych. Została też rozbudzona w nich potrzeba doskonalenia wiedzy i umiejętności wychowawczych.

Warsztaty realizowane były w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Projekt stanowił element kampanii „Postaw na rodzinę”, do której przystąpiła Gmina Skawina.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

Maria Żyła | piątek, 17 lutego 2012, 14:44
drukuj