Banner 5

Aktualności

Zakończyła się kolejna edycja Grupy „Psychoedukacyjno-Rozwojowej dla Osób Uwikłanych w Przemoc”.

Zakończył się cykl spotkań Grupy „Psychoedukacyjno-Rozwojowej dla Osób Uwikłanych w Przemoc”, trwający od 23 stycznia 2020r. – 31 lipca 2020r. Początkowo spotkania organizowane były w Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, ul. Popiełuszki 17 stacjonarnie, niestety pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 przyczyniła się do zmiany w prowadzeniu i spowodowała, że od maja br. spotkania realizowane były online w formie wideokonferencji, za pomocą komunikatora SKYPE.

Narastająca flustracja, związana z nową sytuacją, spowodowała, że ataki zachowań agresji werbalnej przeradzały się w akty przemocowe. Przymusowa izolacja stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ofiar przemocy domowej. Mimo trudnego czasu izolacji, podczas pandemii uczestniczki grupy wykorzystywały swoje zasoby i strategie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, których uczyły się w czasie spotkań.

Motto Grupy brzmiało: Dzięki grupie stałam się silniejsza, pewniejsze siebie. Nie ma ograniczeń, wszystko jest w naszej głowie!

Uczestniczkami  było ok. 7 kobiet po urazie psychicznym: osoby doznające przemocy, latami trwające w związku, w którym były/są bite, żony osób uzależnionych, kobiety zdradzane, po rozwodzie chcące rozpocząć nowy okres życia. Uczestniczki pochodziły z różnych środowisk, o różnym statusie społecznym i ekonomicznym oraz w zróżnicowanym wieku i wykształceniu.

Cele grupy psychoedukacyjnej zostały zrealizowane świadomie pracując nad wnętrzem. W trakcie spotkań dowiedziały się, że na to co im się przydarzyło nie miały wpływu, ale poprzez udział w grupie zmieniły swoje nastawienie do sytuacji, która ich spotyka/spotykała. Z informacji słownych oraz pisemnych od beneficjentek można było zauważyć, że urazowe doświadczenia długotrwałej przemocy nie pozwalały im normalnie funkcjonować, w czasie spotkań zmieniły swoje nawyki myślowe, spojrzały na własne życie, nauczyły się rozpoznawać i zauważać swoje emocje, dowiedziały się, że życie latami w przemocowym związku, nie jest ich winą.

Większość z nich „uciekała” od słuchania samej siebie, przez co nie miały pojęcia o tym, kim tak naprawdę są. Kilkaset razy w życiu  przybierały różne maski i grały dziesiątki ról, w zależności od tego, w jakim miejscu były. Przez wiele lat nie żyły zgodnie ze swoimi pragnieniami. Ich życie było tworzone przez pragnienia rodziców, mężów, partnerów. Często wycofywały się z podejmowanych działań na rzecz ochrony siebie i dzieci.

Cel główny i cel szczegółowy został zrealizowany poprzez: rozwój świadomości wzmocnienie oraz  wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych. Jak i również odkrywanie zrozumienia własnej natury w dokonywaniu naturalnej zmiany osobistej co spowodowało umiejętność rozpoznania mechanizmów rządzących umysłem.

Długotrwałe efekty udziału w grupie to: zrozumienie samej siebie, poznanie swoich mocnych stron, zrozumienie jak żyć bardziej świadomie i aktywnie, nabranie dystansu do otaczającego świata, zaakceptowanie „deficytów”, odbudowa pozytywnego obrazu siebie, podwyższenie i wzmocnienie samooceny, uzyskanie zmian we wszystkich obszarach funkcjonowania życia, zwiększenie świadomości praw osobistych, wypracowanie skutecznego porozumiewania się z ludźmi, rozwinięcie umiejętności wsłuchania się w swoje potrzeby, inwestycja w siebie i swój rozwój, zwiększanie swojej asertywności w relacjach z drugim człowiekiem. Nawiązanie dobrej relacji z samą sobą pozwoliło im  zgłębić kolejne obszary świadomego rozwoju.

Więcej informacji na temat przyszłej organizowanej Grupy Wsparcia można uzyskać  telefonicznie pod nr 12 276 34 10 lub osobiście w Centrum Pomocy Rodzinie w Skawinie w godz. 10.00 do 20.00.

Jeśli doświadczasz przemocy,
chcesz zmienić swoje życie, uwierzyć we własne siły,
wyjść z izolacji, dać sobie pomóc?

Taka grupa jest dla Ciebie!!

Maria Żyła | wtorek, 1 września 2020, 16:48
drukuj