Banner 1

Aktualności

Zaproszenie do udziału w happeningu NO PROMIL NO PROBLEM

Szanowni Państwo!

Realizując założenia kampanii społecznej No promil-No problem serdecznie zapraszamy delegacje uczniów (ok.15 osób) szkół z gminy Skawina do wspólnego udziału w happeningu promującym bezpieczne i trzeźwe poruszanie się po drogach.

Wydarzenie organizowane jest przez Szkołę Podstawową w Kopance we współpracy z Biurem Centrum Wspierania Rodziny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Głównym celem już XII edycji kampanii, w której bierze udział gmina Skawina jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy. Honorowy Patronat nad akcją objął  Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko

Happening, stanowiący finał akcji zaplanowano na dzień 25 listopada 2019 r. Spotykamy się o godz.10.00 na płycie skawińskiego Rynku. (Przewidywany czas trwania imprezy ok. 1 godziny).  W programie spotkania przewidujemy wystąpienia osób zaangażowanych w realizację kampanii oraz przemarsz wzdłuż poszczególnych pierzei Rynku. Dzieci i młodzież pod opieką nauczycieli przemaszerują wraz z plakatami, banerami promującymi bezpieczeństwo, wyrażając tym samym stanowczy protest przeciwko nietrzeźwym kierowcom i przeciwko nałogom, które wciąż stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu przedstawicieli Państwa szkoły. Zapraszamy do przygotowania i zabrania z sobą plakatów, banerów i innych, materiałów, którymi zostanie zaakcentowane przesłanie kampanii. Mile widziane okrzyki, hasła, listy do kierowców, które będzie można wygłosić/zaprezentować podczas spotkania.

Do udziału w happeningu zaproszeni zostali uczniowie szkół, które realizują zadania kampanii No promil – No problem oraz pozostałych szkół, dając możliwość młodym mieszkańcom naszego miasta i gminy do przyłączenia się do naszego projektu i wyrażenia swego protestu oraz podziękowania dla tych, którzy jeżdżąc bezpiecznie i trzeźwo szanują zdrowie i życie wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Raz jeszcze zapraszamy do udziału i poparcia hasła kampanii!

 

Organizatorzy!

Małgorzata Kopeć | piątek, 8 listopada 2019, 12:24
drukuj