Banner 1

Aktualności

Zaproszenie do udziału w szkoleniu programem „Unplugged”

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego szkolenia  dot. realizacji programu profilaktycznego „Unplugged” dla 5 – osobowych  zespołów z danej szkoły. Szczegóły organizacyjne poniżej:

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, realizuje na podstawie Umowy nr MEiN/2022/DWEW/1511 projekt „Bądź Unplugged”, którego celem jest podniesienie jakości realizowanych przez placówki oświatowe działań profilaktycznych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dotyczących realizacji programu profilaktycznego „Unplugged” dla przedstawicieli placówek oświatowych.

Do udziału w projekcie realizatorzy zapraszają pięcioosobowe zespoły nauczycieli (psychologów, pedagogów) zatrudnionych w jednej szkole. W szkoleniach, organizowanych w każdym województwie, mogą wziąć udział trzy lub cztery (w zależności od wielkości województwa) zespoły z jednej szkoły. Dla szkół z Województwa Małopolskiego szkolenie zostanie przeprowadzone w Krakowie w dniach 25-26.11.2022 r.

Organizator w trakcie szkolenia i po jego zakończeniu zapewni:

  • Możliwość uczestnictwa w dwudniowym szkoleniu.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Całodzienne przerwy kawowe.
  • Komplet materiałów do realizacji programu w jednej klasie w placówce oświatowej.
  • Wsparcie dla szkoły i uczestnika szkolenia w trakcie realizacji przez nich programu Unplugged.

Organizator nie zapewnia i nie refunduje kosztów dojazdu na szkolenie oraz noclegu
w trakcie szkolenia.

Szkolenia będą prowadzone przez certyfikowanych trenerów programu Unplugged.

Zapisu na szkolenia dokonać może jedynie szkoła (placówka oświatowa) wskazując nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

Przed dokonaniem zapisu na szkolenie organizatorzy proszą o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz Zasadami przetwarzania danych osobowych. Szczegóły dot. projektu zostały zamieszczone na stronie internetowej tutaj: https://pozytywnaprofilaktyka.org/projekty/badz-unplugged-2022-2024/

Zachęcamy szkoły z ternu gminy Skawina do udziału w szkoleniach.  

Małgorzata Kopeć | poniedziałek, 25 lipca 2022, 14:59
drukuj