Banner 5

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie pt. „Rozmowa interwencyjna i wspierająca w pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy”.

Centrum Wspierania Rodziny serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu nt. Rozmowa interwencyjna i wspierająca w pracy z dzieckiem doświadczającym przemocy”.

Adresaci szkolenia: Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Skawinie, Członkowie Grup Roboczych oraz inne osoby pracujące z dzieckiem doświadczającym przemocy, w tym: przedstawiciele placówek oświatowych (pedagodzy, psychologowie, wychowawcy), Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie, Centrum Zdrowia Psychicznego, Komisariatu Policji w Skawinie, Straży Miejskiej w Skawinie, placówek zdrowotnych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cele szkoleń: budowanie podstawowych umiejętności nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym; przygotowanie do podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka.

Organizatorzy: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Centrum Wspierania Rodziny wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie

Termin: 30 maja 2022 r. (poniedziałek) w godz. 8.30 15.30.   

Miejsce szkolenia: Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie ul. Ks. J. Popiełuszki 17.

Forma: szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową.

 Program szkolenia:

 • obraz psychologiczny dziecka krzywdzonego;
 • ujawnienie przez dziecko przemocy w rodzinie;
 • rozmowa z dzieckiem motywująca do ujawnienia krzywdzenia;
 • trudności profesjonalisty w rozmowie z dzieckiem;
 • warunki i zasady kontaktu z dzieckiem, które mogło doświadczyć krzywdzenia;
 • interwencja psychologiczna a interwencja prawna;
 • obawy i potrzeby psychologiczne dziecka w sytuacji podejmowania interwencji;
 • cel, zakres i zasady prowadzenia rozmowy z dzieckiem.

Korzyści:

Po szkoleniu uczestnicy:

 • wiedzą, w jaki sposób nawiązać kontakt i prowadzić rozmowy w sytuacji podejrzenia krzywdzenia;
 • znają podstawy podejmowania interwencji w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka i potrafią przygotować dziecko do udziału w podjętej interwencji;
 • wiedzą w jaki sposób informować rodzica/opiekuna o podejrzeniu krzywdzenia.

Realizator: „Stowarzyszenie Moc Wsparcia” z Sosnowca.

Trener: Adrian Drdzeń – pedagog, trener warsztatu umiejętności PTP, w procesie rekomendacji na trenera treningu interpersonalnego PTP. Certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP. Certyfikowany Superwizor Pracy Socjalnej. Praktyk pracujący w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach – w procesie certyfikacji w PSTTSR. Koordynuje prace Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy. Rekomendowany trener w zakresie rozpoznawania i interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę); Certyfikowany Specjalista w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Certyfikat PARPA); Certyfikowany ekspert Treningu Relacji Przywiązaniowej (TRP). Współautor innowacyjnej metodyki profilaktycznej „Kraina Świetlików”. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, treningów. Stażysta European Forum for Urban Security (Francja). Członek Zespołu Monitorującego do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kadencji 2017 -2020.

Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o przekazanie wypełnionej karty zgłoszenia, którą przesyłamy w załączeniu. Zgłoszenia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: m.kopec@gminaskawina.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17 w Skawinie w terminie do dnia 25 maja 2022r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny – koszty pokrywa Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

               

 

Małgorzata Kopeć | piątek, 20 maja 2022, 11:42
drukuj