Aktualności

Zaproszenie na XIV Imprezę Środowiskową Zachowaj Trzeźwy Umysł

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Gimnazjum Nr 1 we współpracy z Centrum Kultury i Sportu serdecznie zapraszają na XIV Imprezę Profilaktyczno-Sportową „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która odbędzie się w dniu 20 maja 2017r. w godz. 12.00-17.00 w Parku Miejskim w Skawinie obok Pałacyku „Sokół”.

 

Impreza stanowi element Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017r. oraz akcji Skawińskie Dni Profilaktyki przebiegającego pod hasłem „Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień” .

Przedsięwzięcie jest świadectwem tego, że władze samorządowe i inne środowiska lokalne popierają życie zdrowe, wolne od nałogów a zarazem chcą szerzyć wartości płynące z aktywnego spędzania wolnego czasu.

Organizatorzy przygotowują imprezę z myślą o dzieciach, młodzieży oraz dorosłych mieszkańcach Gminy Skawina. W programie imprezy znajdzie się wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz całej rodziny: konkurencje sportowe – ze szczególnym uwzględnieniem biegów, występy artystyczne, konkursy profilaktyczne i inne atrakcje.

Ciekawym elementem imprezy jest „bieg sztafety honorowej”, do udziału w której organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych środowisk i profesji m. innymi: samorządowców, księży, strażaków, nauczycieli, przedstawicieli zakładów pracy, organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Długość sztafety: 4 x 200 metrów.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli różnych środowisk do udziału w sztafecie i zgłoszenie 4 osobowej drużyny do dnia 10 maja 2017r. Zgłoszenia przyjmują: Małgorzata Kopeć Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii tel.: 12 276 01 27 lub Joanna Józefczyk – Janek Zastępca Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Skawinie tel.: 12 291 21 96.

Wyrażamy nadzieję, że słońce, świeże powietrze, sprawdzanie własnych sił oraz szlachetna rywalizacja w duchu fair play, z pewnością dostarczą uczestnikom imprezy wiele emocji i radości.

Banner_Zachowaj_2017-1

zachowaj trzezwy 2017-3

Małgorzata Kopeć | wtorek, 16 maja 2017, 09:42
drukuj