Banner 5

Aktualności

Optymizmu można się nauczyć – tylko jak?

Jak radzić sobie ze stresem w sytuacji, gdy masz tylko kilka lub kilkanaście lat? Jak wspierać uczniów i jak rozpoznawać potrzebę pomocy? Te trudne zadania stoją przed nauczycielami w szkołach. By Im pomóc Centrum Wspierania Rodziny organizuje drugą edycję kursu Programem „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli uczniów w wieku 8 – 12 lat zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Skawina.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ideą i scenariuszami całego programu. Tematyka obejmuje: wprowadzenie do psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśniania zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży; założenia teoretyczne i praktyczne programu oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest programem promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na zwiększenie psychospołecznych kompetencji u uczniów. Założenia programu opierają się na koncepcji psychologii pozytywnej M.P Selligmana oraz na koncepcji uważności (mindfulness). Program został wpisany na listę programów rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego PARPA, ORE, KBdPN.

Cel główny:

Rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat umiejętności radzenia sobie ze stresem  i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie

Cele szczegółowe:

  • budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb,
  • uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych,
  • kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi,
  • rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności.

Termin warsztatów: (cz. 1) 8 października  2020 r. tj. czwartek, (cz. 2) 15 października 2020r. tj. czwartek w godz. 8.00 do 14.00.

Miejsce realizacji warsztatów: Sala Pałacyku Sokół ul. A. Mickiewicza 7 w Skawinie. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz warunków uczestnictwa w warsztatach zostały przekazane do placówek oświatowych.  Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia na numer 12 276 34 10 lub osobiste przedłożenie w siedzibie Centrum Wspierania Rodziny  ul. Ks. J. Popiełuszki 17 lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: m.kopec@gminaskawina.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2020 r.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Pytania dotyczące udziału w warsztatach prosimy kierować na numer  12 276 01 27.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 szkolenie zostanie zorganizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego. 

 

Warsztaty są elementem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

Małgorzata Kopeć | wtorek, 15 września 2020, 08:09
drukuj